FSD1143 Kunnallisalan ilmapuntari 1994: kuntalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kolmas sektori, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnallisvero, kunnat, kuntaliitokset, poliittiset asenteet, säästäminen, vaikuttaminen, yksityistäminen

Abstract

Kuntalaisilta kysyttiin mm. erilaisten kunnallistalouden parannuskeinojen hyväksyttävyyttä sekä minkä kunnallisten tehtävien menoista voitaisiin säästää tarvittaessa. Toisaalta haluttiin selvittää, missä palveluissa ja tehtävissä kuntalaiset ovat havainneet säästöjä toteutetun. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan, miten kunnallisten palvelut ovat yleisesti kehittyneet eräissä suhteissa parin viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vielä kysyttiin, mitä palveluita vastaaja on perheineen tarvinnut tai käyttänyt. Heiltä kysyttiin myös, mitkä palvelut ehdottomasti kuuluvat kunnan tehtäviin ja toisaalta, mitkä kunta voisi jättää valtion, yritysten, yhteisöjen ja kuntalaisten itsensä hoidettaviksi.

Suhtautumista kuntaliitoksiin ja kunnanjohtajien ja johtavien virkamiesten virkojen määräaikaisuuteen ja valintatapaan tiedusteltiin myös.

Taustamuuttujia olivat paikkakuntatyyppi, vastaajan ammattiryhmä, työnantajatyyppi, sukupuoli, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, työelämään osallistuminen, asuinlääni, elämänvaihe ja puoluekanta sekä hänen perheensä tuloluokka, ikärakenne, perheenjäsenten lukumäärä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.