FSD1144 Seurakuntavaalit 1998

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

ehdokkaat, kirkolliset vaalit, puolueiden kannatus, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa kartoitetaan ihmisten äänestyskäyttäytymistä vuoden 1998 seurakuntavaaleissa. Aluksi vastaajalta kysyttiin taustatietoja, kuten talouden kokoa, mahdollisten lasten ikiä, bruttotuloja, ammattia, eräiden kodinkoneiden omistusta, sukupuolta, syntymävuotta ja onko taloudessa eniten ansaitseva. Tämän jälkeen kysyttiin vastaako siitä, mitä elintarvikkeita ja muita päivittäistavaroita talouteen ostetaan, kuka taloudessa laittaa ruokaa, siviilisäätyä ja eräitä kysymyksiä koskien koulutusta. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin ammattiasemasta, viikkotuntimäärästä, toimialasta ja ammatillisesta järjestäytymisestä. Tämän jälkeen kysyttiin mm. mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestäisi eduskuntavaaleissa, mitä puoluetta tai ryhmittymää äänesti vuoden 1996 kunnallisvaaleissa ja yhteiskuntaluokkaan katsoo kuuluvansa. Seuraavaksi siirryttiin seurakuntavaaleihin. Vastaajalta kysyttiin äänestikö seurakuntavaaleissa, mitkä olivat syitä äänestämiselle tai äänestämättä jättämiselle ja äänestäisikö jos esim. tuntisi jonkun ehdokkaan henkilökohtaisesti, äänestyspaikka olisi riittävän lähellä ja/tai saisi kotiin henkilökohtaisen kirjeen vaaleista. Tämän jälkeen kysyttiin, mitkä olisivat tärkeitä asioita ehdokkaan valitsemisessa ja minkä ryhmän listalta mieluiten valitsisi ehdokkaansa. Lopuksi vastaajalta kysyttiin asuinpaikkaa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.