FSD1146 Koululaiset ja Eurooppa 1993

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Pehkonen, Juhani (Suomen Gallup)

Keywords

EU-maat, EY, Euroopan integraatio, Euroopan yhteisö, alueellinen identiteetti, asenteet, ennakkoluulot, kansallinen identiteetti, tiedonhankinta, tiedonlähteet, ulkomaalaiset

Abstract

Kysely on toteutettu Suomen EY-jäsenyysneuvottelujen aloitusvuonna 1993 ja sen avulla on pyritty kartoittamaan sekä koululaisten asenteita että tietämystä Euroopan yhteisöstä. Kyselyn tarkoituksena on ollut selvittää Suomessa ja Brysselissä asuvien suomalaisten sekä Brysselissä asuvien ruotsalaisten ja norjalaisten peruskoulun ja lukion oppilaiden mielipiteitä ja odotuksia oman maan mahdollisesta jäsenyydestä Euroopan yhteisössä sekä kansainvälisyys- ja ulkomaalaisasenteita. Kysymykset koskivat muun muassa mahdollisen jäsenyyden tarpeellisuutta ja sen vaikutusta eri asioiden tilaan vastaajan kotimaassa. Kysymyksiä oli myös koululaisten tiedonlähteistä. Oman kokonaisuutensa muodostivat kysymykset, joilla kartoitettiin sitä, millainen on koululaisten kokema kansallinen identiteetti sekä heidän suhtautumisensa eri maalaisiin ihmisiin.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.