FSD1157 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1992: syksy

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Keywords

henkinen maanpuolustus, maahanmuuttajat, maanpuolustus, puolustuspolitiikka, turvallisuuspolitiikka, ulkopolitiikka

Abstract

Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteina olivat mm. kansalaisten käsitykset ulkopolitiikan hoidosta ja entisen Jugoslavian alueella käytävästä sodasta. Vastaajilta kysyttiin myös henkilökohtaista mielipidettä sotilaallisten selkkausten todennäköisyydestä, puolueettomuuspolitiikasta, aseellisesta maanpuolustuksesta, puolustusmäärärahoista sekä asevelvollisuudesta. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä Karjalan palauttamisesta, Suomeen hyväksyttävien ulkomaalaisten määrästä ja kansallisuudesta, sekä Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen vaikuttavista ilmiöistä. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, sosiaaliryhmä, koulutus, asuinpaikka ja asuinalue.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.