FSD1189 Valtuustoluopujakysely 1997

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Pikkala Sari (Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning)

Keywords

kunnallispolitiikka, kunnanvaltuustot, luottamushenkilöt, poliittinen toiminta, politiikka

Abstract

Valtuustoluopujakysely 1997 osoitettiin kunnanvaltuutetuille, jotka eivät asettuneet ehdokkaiksi vuoden 1996 vaaleissa. Tutkimuksessa on selvitetty valtuustoehdokkuudesta luopumisen syitä.

Vastaajilta tiedusteltiin, millaisissa luottamustehtävissä he olivat toimineet ja kuinka monta vuotta he olivat toimineet julkisissa luottamustehtävissä. Lisäksi vastaajilta kysyttiin oliko heillä valtuustojäsenyyden lisäksi muitakin luottamustehtäviä ja oliko vastaajilla aikomus luopua myös näistä muista luottamustehtävistä. Vastaajilta kysyttiin kuinka usein he olivat osallistuneet valtuuston kokouksiin ja valtuuston kokousta edeltäviin ryhmäkokouksiin. Kysymyksiä oli myös siitä, kuka tai mikä taho oli tukenut vastaajia heidän osallistuessaan kunnallispolitiikkaan. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan heidän oman kuntansa suhtautumista kunnallispolitiikkaan. Lisäksi pyrittiin selvittämään vastaajien kokemia henkilökohtaisia ristiriitoja ja ongelmia muun muassa työn, kodin ja luottamustehtävien hoidon välillä.

Lopuksi kysyttiin vastaajien syitä olla asettumatta ehdokkaaksi vuoden 1996 kunnallisvaaleissa. Henkilökohtaisista syistä vastausvaihtoehtoina olivat muun muassa ikä, terveyssyyt, jaksaminen ja raha. Kuntaorganisaatioon liittyvistä syistä vastausvaihtoehtoina olivat muun muassa vaikutusvallan puute ja työn epäkiitollisuus. Omaan puolueeseen liittyvinä syinä vaihtoehtoina oli esimerkiksi ristiriidat eri puolueryhmien välillä ja tuen puute. Taustamuuttjina olivat muun muuassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, siviilisääty, lasten lukumäärä, koulutus, ammattiasema ja puoluejäsenyys.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.