FSD1198 Puolueiden ajankohtaistutkimus syyskuu 2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

eduskuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, puoluejohtajat, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä Suomen Sosialidemokraattisesta Puolueesta, Suomen Keskustasta, Kansallisesta Kokoomuksesta, Vasemmistoliitosta ja Vihreästä Liitosta ensiksi kysymällä kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat puolueeseen ja toiseksi kysymällä kuinka hyvin eri väitelausein kuvatut ominaisuudet sopivat kuhunkin puolueeseen. Edelleen tiedusteltiin hallituksen onnistumista tehtävissään sekä kokonaisuudessaan että yksittäisissä asioissa. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, että jos eduskuntavaalit olisivat nyt niin, kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Suomen Sosialidemokraattista Puoluetta, Suomen Keskustaa, Kansallista Kokoomusta, Vasemmistoliittoa, Ruotsalaista Kansanpuoluetta, Vihreää Liittoa, Suomen Kristillistä Liittoa, Perussuomalaista Puoluetta tai Remonttiryhmää, mitä puoluetta he edellä mainituista äänestäisivät sekä mitä puoluetta he vuoden 2000 eduskuntavaaleissa äänestivät. Lisäksi kysyttiin millainen merkitys puolueiden puheenjohtajilla on Suomen Keskustalle, Suomen Sosialidemokraattiselle Puolueelle, Kansalliselle Kokoomukselle sekä Vasemmistoliitolle. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen, äidinkieli, talouden bruttovuositulot, vastaajan äänestämä puolue vuoden 1999 eduskunta- ja eurovaaleissa sekä vastaajan sijoittuminen vasemmisto-oikeisto -akselilla.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.