FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Outinen, Seppo (Suomen Kaupunkiliitto)
  • Varhe, Seppo (Suomen Kaupunkiliitto)
  • Sneck, Timo (Suomen Kaupunkiliitto)

Keywords

asuminen, julkiset palvelut, kaupungit, kehittäminen, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnat, lastenhoito, osallistuminen, terveydenhoito, ulkoilu, vaikuttaminen, vanhustenhuolto, vapaa-aika

Abstract

Kaupunkipalvelututkimus 1983 kartoitti kuntien asukkaiden mielipiteitä kaupungin palvelujen ja hallinnon nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Vastaajilta kysyttiin asuinalueesta ja asumisesta, lastenhoidon järjestämisestä, neuvolapalveluista, ala- ja yläasteesta, terveyspalveluista, vanhustenhuollosta, kulttuuripalveluista, vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, suhtautumisesta kunnan hallintoon, kunnan tiedottamisesta sekä kunnan kehittämisestä. Taustakysymyksinä olivat esimerkiksi syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, koulutus, lasten lukumäärä, ammattiasema, kulkuväline, jota käyttää työmatkoilla sekä työmatkan pituus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.