FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Select variable


[fsd_no] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

[fsd_vr] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

[fsd_id] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

[q1] Syntymävuosi (Luokiteltu)

[q2] Sukupuoli

[q3] Siviilisääty

[q4] Koulutus

[q5] Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta (Top-koodattu)

[q6_1] Mitkä seuraavista Teillä on käytettävissänne?

[q6_2] Mitkä seuraavista Teillä on käytettävissänne?

[q6_3] Mitkä seuraavista Teillä on käytettävissänne?

[q6_4] Mitkä seuraavista Teillä on käytettävissänne?

[q7] Ammattiasema

[q8] Onko työpaikkanne...

[q9] Onko Teidän työnne jatkuvuus turvattu omalla ammattialallanne?

[q10] Mitä kulkuvälinettä käytätte pääasiallisesti työmatkallanne?

[q11] Mikä on työmatkanne pituus yhteen suuntaan?

[q12] Tulisiko työmatkaanne helpottaa jollakin seuraavista toimenpiteistä?

[q13] Asutteko...

[q14] Montako huonetta asunnossanne on keittiö mukaanlukien?

[q15] Kuinka monta henkilöä asuu asunnossa?

[q16] Onko asuntonne...

[q17] Kuinka kauan olette asunut nykyisessä asuinkaupungissanne?

[q18] Kuinka kauan olette asunut nykyisessä asunnossanne?

[q19] Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten asuinaluettanne?

[q20_1] Kun ajattelette nykyistä asumistanne, missä määrin seuraavat seikat aiheuttavat tyytymättömyyttä: Asunto sinänsä (talotyyppi, koko, laatu, varustetaso)?

[q20_2] Kun ajattelette nykyistä asumistanne, missä määrin seuraavat seikat aiheuttavat tyytymättömyyttä: Asumisen kustannukset?

[q20_3] Kun ajattelette nykyistä asumistanne, missä määrin seuraavat seikat aiheuttavat tyytymättömyyttä: Työmatkakustannukset?

[q20_4] Kun ajattelette nykyistä asumistanne, missä määrin seuraavat seikat aiheuttavat tyytymättömyyttä: Liikenneyhteydet?

[q20_5] Kun ajattelette nykyistä asumistanne, missä määrin seuraavat seikat aiheuttavat tyytymättömyyttä: Asuinympäristön laatu (puistojen ja istutusten puute, melu tms.)?

[q20_6] Kun ajattelette nykyistä asumistanne, missä määrin seuraavat seikat aiheuttavat tyytymättömyyttä: Asuinalueen järjestyshäiriöt tai ilkivalta?

[q20_7] Kun ajattelette nykyistä asumistanne, missä määrin seuraavat seikat aiheuttavat tyytymättömyyttä: Palvelujen sijainti?

[q21] Aiotteko muuttaa...

[q22] Millaiseen asuntoon aiotte muuttaa?

[q23] Onko tuleva asuntonne...

[q24] Miten vanhimman alle kouluikäisen lapsen kokopäivähoito on järjestetty?

[q25] Mikä kysymyksen 24 vaihtoehdoista olisi sopivin perheellenne?

[q26] Onko joku päivähoitoikäisistä lapsistanne kaupungin ylläpitämän päivähoidon ulkopuolella jostakin seuraavista syistä?

[q27] Tulisiko jotakin seuraavista lastenhoitomuodoista mielestänne kehittää kotikaupungissanne?

[q28_1] Mitä mieltä olette seuraavista neuvolakäynteihin liittyvistä asioista: Terveydenhoitajan palvelut?

[q28_2] Mitä mieltä olette seuraavista neuvolakäynteihin liittyvistä asioista: Lääkäripalvelut?

[q28_3] Mitä mieltä olette seuraavista neuvolakäynteihin liittyvistä asioista: Vastaanottoaikojen sopivuus?

[q28_4] Mitä mieltä olette seuraavista neuvolakäynteihin liittyvistä asioista: Kulkuyhteydet neuvolaan?

[q29_1] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulun koko?

[q29_2] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulun sijainti?

[q29_3] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulupäivän ajoittuminen?

[q29_4] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Kodin ja koulun yhteistyö?

[q29_5] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Kouluruokailu?

[q29_6] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Kouluterveydenhuolto?

[q29_7] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Kouluhammashuolto?

[q29_8] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Opetus?

[q29_9] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Opetusvälineet?

[q29_10] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulutilat?

[q29_11] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Opetusryhmien koko?

[q29_12] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulun kerhotoiminta?

[q29_13] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulumatkat?

[q29_14] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulukuri?

[q29_15] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koululaisten iltapäivähoito?

[q30_1] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulun koko?

[q30_2] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulun sijainti?

[q30_3] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulupäivän ajoittuminen?

[q30_4] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Kodin ja koulun yhteistyö?

[q30_5] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Kouluruokailu?

[q30_6] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Kouluterveydenhuolto?

[q30_7] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Kouluhammashuolto?

[q30_8] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Opetus?

[q30_9] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Opetusvälineet?

[q30_10] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulutilat?

[q30_11] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Opetusryhmien koko?

[q30_12] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulun kerhotoiminta?

[q30_13] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulumatkat?

[q30_14] Mitä mieltä olette lastenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista: Koulukuri?

[q31] Miten suhtautuisitte siihen, että yläasteella olevien lastenne koulutuksesta osa tapahtuisi kotona valtakunnallisen televisio-ohjelman avulla?

[q32] Kuinka monta kertaa Te olette käynyt vuoden 1983 aikana kunnallisessa terveyskeskuksessa sairauden tai tapaturman vuoksi?

[q33] Kuinka monta kertaa Te olette käynyt vuoden 1983 aikana yksityisellä lääkäriasemalla tai yksityislääkärin vastaanotolla sairauden tai tapaturman vuoksi?

[q34] Ovatko asuinkaupunkinne terveyskeskuksen palvelut verrattuna vastaaviin yksityisiin palveluihin mielestänne...

[q35_1] Jos kävitte vuoden 1983 aikana kunnallisessa terveyskeskuksessa, miten tyytyväinen olitte viimeisellä käynnillänne seuraaviin asioihin: Ajan saanti?

[q35_2] Jos kävitte vuoden 1983 aikana kunnallisessa terveyskeskuksessa, miten tyytyväinen olitte viimeisellä käynnillänne seuraaviin asioihin: Kulkuyhteydet?

[q35_3] Jos kävitte vuoden 1983 aikana kunnallisessa terveyskeskuksessa, miten tyytyväinen olitte viimeisellä käynnillänne seuraaviin asioihin: Jonotusaika?

[q35_4] Jos kävitte vuoden 1983 aikana kunnallisessa terveyskeskuksessa, miten tyytyväinen olitte viimeisellä käynnillänne seuraaviin asioihin: Henkilökunnan käytös?

[q35_5] Jos kävitte vuoden 1983 aikana kunnallisessa terveyskeskuksessa, miten tyytyväinen olitte viimeisellä käynnillänne seuraaviin asioihin: Hoidon laatu?

[q35_6] Jos kävitte vuoden 1983 aikana kunnallisessa terveyskeskuksessa, miten tyytyväinen olitte viimeisellä käynnillänne seuraaviin asioihin: Tutkimusten laatu ja määrä?

[q35_7] Jos kävitte vuoden 1983 aikana kunnallisessa terveyskeskuksessa, miten tyytyväinen olitte viimeisellä käynnillänne seuraaviin asioihin: Lääkkeiden saanti?

[q35_8] Jos kävitte vuoden 1983 aikana kunnallisessa terveyskeskuksessa, miten tyytyväinen olitte viimeisellä käynnillänne seuraaviin asioihin: Hoitotarvikkeiden saanti?

[q35_9] Jos kävitte vuoden 1983 aikana kunnallisessa terveyskeskuksessa, miten tyytyväinen olitte viimeisellä käynnillänne seuraaviin asioihin: Terveyskeskuksen tilat?

[q36] Jos Te saisitte lisätä kaupunkinne terveyskeskuksen lääkäripalveluja jollakin seuraavista tavoista, minkä vaihtoehdoista valitsisitte?

[q37_1] Onko Teillä mahdollisuuksia osallistua vanhusten auttamiseen ilman korvausta seuraavilla tavoilla (1. maininta)?

[q37_2] Onko Teillä mahdollisuuksia osallistua vanhusten auttamiseen ilman korvausta seuraavilla tavoilla (2. maininta)?

[q37_3] Onko Teillä mahdollisuuksia osallistua vanhusten auttamiseen ilman korvausta seuraavilla tavoilla (3. maininta)?

[q37_4] Onko Teillä mahdollisuuksia osallistua vanhusten auttamiseen ilman korvausta seuraavilla tavoilla (4. maininta)?

[q37_5] Onko Teillä mahdollisuuksia osallistua vanhusten auttamiseen ilman korvausta seuraavilla tavoilla (5. maininta)?

[q38_1] Mitkä seuraavista vaihtoehdoista ovat mielestänne tärkeitä vanhusten hoidon kehittämisessä (1. maininta)?

[q38_2] Mitkä seuraavista vaihtoehdoista ovat mielestänne tärkeitä vanhusten hoidon kehittämisessä (2. maininta)?

[q39_1] Jos kaupunki kehittää vanhusten kotihoitoa, miten tärkeäksi katsotte seuraavien asioiden kehittämisen (1. maininta)?

[q39_2] Jos kaupunki kehittää vanhusten kotihoitoa, miten tärkeäksi katsotte seuraavien asioiden kehittämisen (2. maininta)?

[q40_1] Kuinka monta kertaa kävitte vuoden 1983 aikana: Kirjastossa?

[q40_2] Kuinka monta kertaa kävitte vuoden 1983 aikana: Teatterissa?

[q40_3] Kuinka monta kertaa kävitte vuoden 1983 aikana: Konsertissa?

[q40_4] Kuinka monta kertaa kävitte vuoden 1983 aikana: Taidenäyttelyssä?

[q40_5] Kuinka monta kertaa kävitte vuoden 1983 aikana: Museossa?

[q40_6] Kuinka monta kertaa kävitte vuoden 1983 aikana: Elokuvissa?

[q41_1] Miten arvioitte asuinkaupunkinne kulttuuripalveluja: Kirjasto?

[q41_2] Miten arvioitte asuinkaupunkinne kulttuuripalveluja: Teatteri?

[q41_3] Miten arvioitte asuinkaupunkinne kulttuuripalveluja: Konsertit?

[q41_4] Miten arvioitte asuinkaupunkinne kulttuuripalveluja: Taidenäyttelyt?

[q41_5] Miten arvioitte asuinkaupunkinne kulttuuripalveluja: Museot?

[q41_6] Miten arvioitte asuinkaupunkinne kulttuuripalveluja: Elokuvat?

[q42] Tulisiko kaupungin edistää seuraavia asukkaiden omatoimisia harrastuksia esimerkiksi järjestämällä ohjausta, tiloja tms.?

[q43_1] Onko asuinkaupungissanne riittävästi Teidän tarpeitanne ajatellen: Urheilukenttiä?

[q43_2] Onko asuinkaupungissanne riittävästi Teidän tarpeitanne ajatellen: Pelikenttiä, luistinratoja?

[q43_3] Onko asuinkaupungissanne riittävästi Teidän tarpeitanne ajatellen: Jäähalleja?

[q43_4] Onko asuinkaupungissanne riittävästi Teidän tarpeitanne ajatellen: Uimahalleja?

[q43_5] Onko asuinkaupungissanne riittävästi Teidän tarpeitanne ajatellen: Sisäurheilutiloja (voimistelu, palloilu)?

[q43_6] Onko asuinkaupungissanne riittävästi Teidän tarpeitanne ajatellen: Uimarantoja?

[q43_7] Onko asuinkaupungissanne riittävästi Teidän tarpeitanne ajatellen: Hoidettuja hiihtolatuja?

[q43_8] Onko asuinkaupungissanne riittävästi Teidän tarpeitanne ajatellen: Lasten leikkipaikkoja?

[q43_9] Onko asuinkaupungissanne riittävästi Teidän tarpeitanne ajatellen: Venepaikkoja?

[q43_10] Onko asuinkaupungissanne riittävästi Teidän tarpeitanne ajatellen: Luontopolkuja ja ulkoilureittejä?

[q43_11] Onko asuinkaupungissanne riittävästi Teidän tarpeitanne ajatellen: Retkeilyalueita?

[q43_12] Onko asuinkaupungissanne riittävästi Teidän tarpeitanne ajatellen: Puutarhapalstoja?

[q43_13] Onko asuinkaupungissanne riittävästi Teidän tarpeitanne ajatellen: Siirtolapuutarhoja?

[q44a_1] Jos työaikanne lyhenee olennaisesti tulevaisuudessa, niin mihin mieluiten käyttäisitte näin lisääntyvän vapaa-ajan kesällä (1. maininta)?

[q44a_2] Jos työaikanne lyhenee olennaisesti tulevaisuudessa, niin mihin mieluiten käyttäisitte näin lisääntyvän vapaa-ajan kesällä (2. maininta)?

[q44b_1] Jos työaikanne lyhenee olennaisesti tulevaisuudessa, niin mihin mieluiten käyttäisitte näin lisääntyvän vapaa-ajan talvella (1. maininta)?

[q44b_2] Jos työaikanne lyhenee olennaisesti tulevaisuudessa, niin mihin mieluiten käyttäisitte näin lisääntyvän vapaa-ajan talvella (2. maininta)?

[q45] Oletteko nyt tai oletteko aikaisemmin ollut kunnallisessa luottamustehtävässä?

[q46_1] Kuinka usein teette asuinkaupungissanne seuraavia asioita: Osallistutte asukas-, pientalo-, kaupunginosa- tai omakotiyhdistyksen toimintaan?

[q46_2] Kuinka usein teette asuinkaupungissanne seuraavia asioita: Osallistutte kaupungin asioita koskevaan asukas- tai tiedotustilaisuuteen?

[q46_3] Kuinka usein teette asuinkaupungissanne seuraavia asioita: Kirjoitatte lehden mielipidepalstalle?

[q46_4] Kuinka usein teette asuinkaupungissanne seuraavia asioita: Olette tehnyt kirjallisen aloitteen kaupungille?

[q46_5] Kuinka usein teette asuinkaupungissanne seuraavia asioita: Seuraatte kaupunginvaltuuston kokousta?

[q46_6] Kuinka usein teette asuinkaupungissanne seuraavia asioita: Keskustelette muuten kaupungin virkamiesten tai luottamushenkilöiden kanssa?

[q46_7] Kuinka usein teette asuinkaupungissanne seuraavia asioita: Asioitte jossakin kaupungin virastossa?

[q47] Millaiset mahdollisuudet Teillä mielestänne on vaikuttaa asuinkaupungissanne Teille tärkeisiin asioihin?

[q48_1] Millaiset mahdollisuudet arvelette seuraavilla tahoilla olevan edistää Teille ja perheellenne tärkeitä asioita: Asukas-, pientalo-, omakoti- tai kaupunginosayhdistykset?

[q48_2] Millaiset mahdollisuudet arvelette seuraavilla tahoilla olevan edistää Teille ja perheellenne tärkeitä asioita: Paikalliset poliittiset yhdistykset?

[q48_3] Millaiset mahdollisuudet arvelette seuraavilla tahoilla olevan edistää Teille ja perheellenne tärkeitä asioita: Urheilu- ja nuorisojärjestöt?

[q48_4] Millaiset mahdollisuudet arvelette seuraavilla tahoilla olevan edistää Teille ja perheellenne tärkeitä asioita: Eläkeläisyhdistykset?

[q48_5] Millaiset mahdollisuudet arvelette seuraavilla tahoilla olevan edistää Teille ja perheellenne tärkeitä asioita: Seurakunnat?

[q48_6] Millaiset mahdollisuudet arvelette seuraavilla tahoilla olevan edistää Teille ja perheellenne tärkeitä asioita: Muut kansalaisjärjestöt?

[q50] Saatteko mielestänne riittävästi tietoja asuinkaupunkinne asioista?

[q51_1] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Yleinen järjestys ja turvallisuus?

[q51_2] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Elinkeinotoiminnan edistäminen?

[q51_3] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Kuluttajaneuvonta?

[q51_4] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Kotisairaanhoito?

[q51_5] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Sairaanhoito?

[q51_6] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Lasten päivähoito?

[q51_7] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Vanhusten huolto?

[q51_8] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Vuokra-asunnon saanti?

[q51_9] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Kouluolot?

[q51_10] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Kansalais- ja työväenopistot?

[q51_11] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Nuorison harrastustoiminta?

[q51_12] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Nuorten ammattikoulutus?

[q51_13] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Torit ja torikauppa?

[q51_14] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Katujen ja teiden hoito?

[q51_15] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu?

[q51_16] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta?

[q51_17] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Liikenneolot autoilijan kannalta?

[q51_18] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Julkinen liikenne?

[q51_19] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Luonnon suojelu?

[q51_20] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Jätehuolto?

[q51_21] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Pientalotontin saanti?

[q51_22] Miten hyvin seuraavat asiat ovat asuinkaupungissanne: Kaupungin virastojen asiakaspalvelu?

[q52_1] Kaupunki on viime aikoina hoitanut talousasiansa hyvin.

[q52_2] Kaupungin hallinnossa tehdään yleensä oikeita päätöksiä.

[q52_3] Kaupungin palveluja on veroäyrin hintaan nähden liian vähän.

[q52_4] Kaupungin päättävissä elimissä on liian vähän naisia.

[q52_5] Kaupungin päätöksenteko tulee saada lähemmäksi asukkaita.

[q52_6] Ihmisten omatoimisuutta tulee lisätä, jolloin asukkaat huolehtisivat itse joistakin kaupungin nykyisistä tehtävistä.

[q52_7] Kaupungissa on palveluita, joita en voi käyttää nykyisen elämäntilanteeni tai työaikani vuoksi vaikka haluaisinkin.

[q53_1] Mitkä kaksi seuraavista asioista katsotte tärkeimmiksi kun kaupunkianne rakennetaan tulevaisuudessa (1. maininta)?

[q53_2] Mitkä kaksi seuraavista asioista katsotte tärkeimmiksi kun kaupunkianne rakennetaan tulevaisuudessa (2. maininta)?

[q54] Oletteko valmis rahoittamaan kaupungin tuottamat lisäpalvelut...

[q55_1] Jos kaupungin palveluista jouduttaisiin tinkimään, mistä Te tinkisitte ensimmäiseksi (1. maininta)?

[q55_2] Jos kaupungin palveluista jouduttaisiin tinkimään, mistä Te tinkisitte ensimmäiseksi (2. maininta)?

[q56_1] Voisiko yksityinen yritys tai asuinyhteisö hoitaa omatoimisesti: Lastenhoito?

[q56_2] Voisiko yksityinen yritys tai asuinyhteisö hoitaa omatoimisesti: Terveydenhoito?

[q56_3] Voisiko yksityinen yritys tai asuinyhteisö hoitaa omatoimisesti: Koulutoimi?

[q56_4] Voisiko yksityinen yritys tai asuinyhteisö hoitaa omatoimisesti: Vanhustenhuolto?

[q56_5] Voisiko yksityinen yritys tai asuinyhteisö hoitaa omatoimisesti: Kulttuuripalvelut?

[q56_6] Voisiko yksityinen yritys tai asuinyhteisö hoitaa omatoimisesti: Ulkoilu- ja vapaa-aikapalvelut?

[bv1] Kaupunki

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.