FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Select variable

Question text

Tulisiko työmatkaanne helpottaa jollakin seuraavista toimenpiteistä? Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

Frequencies

Category labels Value n
Lisäämällä joukkoliikenteen vuoroja 1 1461
Lisäämällä tai muuttamalla joukkoliikenteen reittejä 2 1135
Parantamalla tai lisäämällä pyörä- tai kävelyteitä 3 1307
Helpottamalla henkilöautoliikennettä 4 810
Ei tarvitse helpottaa 5 3968
SYSMISS 4601
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 8681
Maximum 5
Minimum 1
Mean 3.54
Standard deviation 1.560

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.