FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Select variable

Question text

Jos Teillä on huollettavana alle kouluikäisiä lapsia, vastatkaa kysymyksiin 24-27. Muut siirtyvät kysymykseen 28.

Miten vanhimman alle kouluikäisen lapsen kokopäivähoito on järjestetty?

Frequencies

Category labels Value n
Molemmat tai toinen vanhemmista hoitaa lasta kotona 1 1132
Lasta hoitaa joku muu päivisin kotona 2 152
Lapsi on kaupungin päiväkodissa 3 516
Lapsi on kaupungin ohjatussa perhepäivähoidossa 4 285
Lapsi on yksityisessä päivähoidossa kodin ulkopuolella 5 360
Yhdistämällä edellä mainittuja hoitomuotoja, muulla tavalla 6 294
SYSMISS 10543
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 2739
Maximum 6
Minimum 1
Mean 2.81
Standard deviation 1.808

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.