FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Select variable

Question text

Mikä kysymyksen 24 vaihtoehdoista olisi sopivin perheellenne perheenne olosuhteet huomioon ottaen?

Frequencies

Category labels Value n
Molemmat tai toinen vanhemmista hoitaa lasta kotona 1 896
Lasta hoitaa joku muu päivisin kotona 2 365
Lapsi on kaupungin päiväkodissa 3 619
Lapsi on kaupungin ohjatussa perhepäivähoidossa 4 442
Lapsi on yksityisessä päivähoidossa kodin ulkopuolella 5 147
Yhdistämällä edellä mainittuja hoitomuotoja, muulla tavalla 6 150
SYSMISS 10663
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 2619
Maximum 6
Minimum 1
Mean 2.63
Standard deviation 1.510

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.