FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Select variable

Question text

Onko joku päivähoitoikäisistä lapsistanne kaupungin ylläpitämän päivähoidon ulkopuolella jostakin seuraavista syistä?

Frequencies

Category labels Value n
Lasta on haettu päivähoitoon mutta siinä ei ole onnistuttu 1 255
Ei ole haettu päivähoitoon koska muut hoitomuodot parempia 2 198
Ei ole haettu päivähoitoon koska paikkoja on liian vähän 3 307
Muusta syystä 4 672
SYSMISS 11850
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1432
Maximum 4
Minimum 1
Mean 2.97
Standard deviation 1.149

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.