FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Select variable

Question text

Tulisiko jotakin seuraavista lastenhoitomuodoista mielestänne kehittää kotikaupungissanne? Ympyröikää vain yksi, Teille sopivin vaihtoehto.

Frequencies

Category labels Value n
Lasten päiväkotihoitoa 1 407
Ohjattua perhepäivähoitoa 2 273
Kotihoidon taloudellista tukemista 3 1277
Yksityisen perhepäivähoidon taloudellista tukemista 4 203
Iltahoitoa tai tilapäistä hoitoa 5 212
Avointa päiväkotia, ohjattua leikkikenttätoimintaa 6 173
Jokin muu 7 49
Ei tarvitse kehittää 8 72
En osaa sanoa 9 298
SYSMISS 10318
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 2964
Maximum 9
Minimum 1
Mean 3.81
Standard deviation 2.315

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.