FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Select variable

Question text

Jos olette käynyt äitiys- tai lastenneuvolassa viimeksi kuluneen vuoden aikana, mitä mieltä olette seuraavista neuvolakäynteihin liittyvistä asioista

Kulkuyhteydet neuvolaan?

Ellei Teillä ole huollettavana koulua käyviä lapsia, siirtykää kysymykseen 32.

Frequencies

Category labels Value n
Olen tyytyväinen 1 2491
En ole tyytyväinen 2 387
En osaa sanoa 3 160
SYSMISS 10244
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 3038
Maximum 3
Minimum 1
Mean 1.23
Standard deviation .533

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.