FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Select variable

Question text

Kysymys numero 29 koskee niitä, joilla on peruskoulun ala-astetta käyviä lapsia. Vastatkaa kysymykseen vanhimman ala-astetta käyvän lapsen osalta. Mitä mieltä olette lapsenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista?

Koulupäivän ajoittuminen?

Frequencies

Category labels Value n
Erittäin tyytyväinen 1 1175
Melko tyytyväinen 2 1016
En osaa sanoa 3 46
Melko tyytymätön 4 68
Erittäin tyytymätön 5 16
SYSMISS 10961
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 2321
Maximum 5
Minimum 1
Mean 1.59
Standard deviation .735

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.