FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Select variable

Question text

Kysymys numero 29 koskee niitä, joilla on peruskoulun ala-astetta käyviä lapsia. Vastatkaa kysymykseen vanhimman ala-astetta käyvän lapsen osalta. Mitä mieltä olette lapsenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista?

Kouluterveydenhuolto?

Frequencies

Category labels Value n
Erittäin tyytyväinen 1 1075
Melko tyytyväinen 2 967
En osaa sanoa 3 189
Melko tyytymätön 4 89
Erittäin tyytymätön 5 13
SYSMISS 10949
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 2333
Maximum 5
Minimum 1
Mean 1.71
Standard deviation .814

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.