FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Varhe, Seppo (Suomen Kaupunkiliitto)
  • Eliasson, Ari (Suomen Kaupunkiliitto)
  • Kurikka, Päivi (Suomen Kaupunkiliitto)

Keywords

julkiset palvelut, kaupungit, kehittäminen, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnat, lastenhoito, liikuntapalvelut, osallistuminen, terveydenhoito, vaikuttaminen, vanhustenhuolto

Abstract

Kaupunkipalvelututkimuksessa 1989 selvitettiin kuntalaisten mielipiteitä kaupungin hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Vastaajille esitettiin kysymyksiä asuinalueesta ja erilaisten sosiaalipalvelujen toimivuudesta. Erityisesti haluttiin selvittää mielipiteitä lastenhoidosta, vanhustenhuollosta ja koulunkäynnistä. Vastaajia pyydettiin kertomaan miten he voisivat auttaa vanhustenhuollossa ja miten he ovat järjestäneet lastenhoidon. Lisäksi selvitettiin tyytyväisyyttä terveyskeskus- ja lääkäripalveluita kohtaan. Kysymyksiä oli myös kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista. Vastaajilta tiedusteltiin, miten kunnan palvelut tulisi rahoittaa ja mitä mieltä he ovat kunnan asioista tiedottamisesta. Kysymyksiä oli myös asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista ja kaupunkirakentamisen kehittämisestä.

Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, koulutustaso ja alle 18-vuotiaiden lasten määrä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.