FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Rouhiainen, Vesa (Helsingin yliopisto. Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli)

Keywords

alueelliset erot, kaupungit, kaupunkiväestö, maaseutu, maaseutuväestö, mielikuvat, ominaisuudet, tulevaisuus, vuorovaikutus

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielikuvia maaseudusta, maaseutuväestöstä sekä maaseudun ja kaupunkien välisistä eroista. Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa erilaisiin maaseutua koskeviin väittämiin sekä nimeämään piirteitä, jotka kuuluvat suomalaiseen maaseutumaisemaan nyt ja 20 vuoden kuluttua. Tutkimuksessa eriteltiin myös maaseudulla ja kaupungeissa asuvien ominaisuuksia sekä tyypillisiä harrastuksia. Vastaajien piti ottaa lisäksi kantaa vaittämiin maaseudun kehittämisestä ja tulevaisuudesta.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, siviilisääty, lapset, kunnan asukasmäärä, seutu (kaupunki vai maaseutu), missä itse ja vanhemmat ovat syntyneet, maakunta, lääni, nykyisessä asuinkunnassa asutun ajan kesto, asumismuoto, asuinalueen tyyppi, perus- ja ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala, bruttokuukausiansiot, ammattiliittojäsenyys sekä omaa aatemaailmaa lähinnä vastaava puolue.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.