FSD1224 Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)

Keywords

globalisaatio, järjestöt, järjestötoiminta, kansalaisjärjestöt, kansalaistoiminta, nuoret, nuorisojärjestöt

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin 10-29-vuotiaiden suhdetta kansalaisjärjestöihin. Nuorilta kysyttiin, ovatko he nykyisin mukana jossakin järjestössä, seurassa tai kerhossa. Lisäksi selvitettiin miksi nuoret kuuluvat järjestöihin ja millaisissa järjestöissä, esimerkiksi urheiluseuroissa tai liikuntaseuroissa, opiskelija-, hyväntekeväisyys-, poliittisissa-, ihmisoikeus- tai luonnonsuojelujärjestöissä, he haluaisivat olla mukana ja mikä heitä eri järjestöissä kiinnostaa. Samalla selvitettiin, kuinka paljon eri järjestöissä on jäseniä. Lisäksi vastaajilta kysyttiin mielipiteitä muun muassa globalisaatiosta, kansalaistottelemattomuudesta, vapaakaupasta, mielenosoituksista ja maailmankaupasta. Lisäksi selvitettiin millaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja vastaajat olisivat valmiita käyttämään heille tärkeiden asioiden ajamisessa. Taustamuuttujina olivat asuinpaikka, ikä ja sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.