FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Österberg, Esa (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES). Alkoholi- ja huumetutkimus -ryhmä)

Keywords

alkoholi, alkoholijuomat, alkoholinkäyttö, kotivalmistus, pontikka, päihteet, salakuljetus

Abstract

Kyselyssä kartoitettiin, kuinka paljon suomalaiset käyttävät itse tehtyjä tai salakuljetettuja alkoholijuomia. Ensiksi vastaajilta tiedusteltiin, kuinka usein he nauttivat alkoholia. Seuraavaksi kartoitettiin kotitekoisten ja salakuljetettujen alkoholijuomien kulutusta. Vastaajilta kysyttiin, ovatko he nauttineet kotitekoisia alkoholijuomia, salakuljetettuja alkoholijuomia tai spriitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Edelleen tiedusteltiin, onko vastaajan perheessä valmistettu alkoholipitoista olutta tai kotiviiniä, ja jos on niin kuinka paljon.

Seuraavaksi kyseltiin salakuljetetuista väkevistä alkoholijuomista, spriistä ja pontikasta. Vastaajilta kysyttiin tuntevatko he jonkun, joka on ostanut tai jolta voisi ostaa salakuljetettuja väkeviä alkoholijuomia, spriitä tai pontikkaa. Edelleen tiedusteltiin, onko heille tarjottu ostettavaksi ja ovatko he itse ostaneet edellä mainittuja alkoholijuomia viimeisen 12 kuukauden sisällä. Lisäksi kysyttiin, tuntevatko vastaajat jonkun, joka osaa valmistaa pontikkaa sekä osaavatko ja ovatko he viimeisen vuoden aikana itse valmistaneet sitä.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, talouden bruttotulot, perheenjäsenten lukumäärät, elinvaihe, ammattiryhmä, työelämään osallistuminen, asuinpaikkakunnan tyyppi, asuinlääni, perheen päähenkilön ammatti, mitä puoluetta äänestäisi ensisijaisesti ja toissijaisesti, jos eduskuntavaalit olisivat nyt, ja mitä puoluetta äänesti vuoden 1996 kunnallisvaaleissa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.