FSD1240 Tampereen yliopistosta 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)
  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos)
  • Karvinen, Aija (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)

Keywords

akateeminen työvoima, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, yliopistot

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumista työelämään sekä tarkastellaan erilaisia työnhakuun liittyviä tekijöitä. Vastaajilta tiedusteltiin tämänhetkistä työtilannetta, työssäolokuukausia yleensä sekä työssäolokuukausia koulutusta vastaavissa tehtävissä ja työttömyyskuukausien määrää ennen ensimmäistä työpaikkaa valmistumisen jälkeen. Lisäksi kysyttiin, olivatko he opiskeluaikana opiskelualaan liittyvissä töissä. Työssäolevilta vastaajilta kysyttiin nykyisen työnantajan tyyppiä, ammattinimikettä, vastaako työ vaatimukseltaan yliopistollista tutkintoa sekä päätyön luonnetta. Heiltä tiedusteltiin myös mikä oli tärkein hakukanava työpaikan saamisessa, mitkä tekijät heidän mielestään vaikuttivat työpaikan saamiseen sekä mitä työelämävalmiuksia heidän nykyinen työnantajansa arvostaa. Vastaajilta, jotka olivat valmistumisen jälkeen hakeneet töitä, kysyttiin mitä työnhakumenetelmiä he ovat käyttäneet eniten sekä mitkä tekijät ovat vaikeuttaneet tai estäneet työllistymistä.

Taustamuuttujina ovat koulutusala, tutkinto, tiedekunta, tutkinnon aloitusvuosi luokiteltuna, sukupuoli, lääni ja edellinen tutkinto.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.