FSD1244 Viron seksitutkimus 2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Haavio-Mannila, Elina (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Keywords

asenteet, elämäntapa, ihmissuhteet, parisuhde, rakkaus, seksuaalisuus, seksuaalivähemmistöt, seurustelu, sukupuolielämä, sukupuolinen häirintä

Abstract

Elina Haavio-Mannilan teettämässä aineistossa kartoitetaan virolaisten parisuhteita ja seksuaalisuutta. Ensin kysyttiin lapsuudenkodissa ja koulussa saadusta sukupuolivalistuksesta. Vastaajien elämäntapoja selvitettiin kysymyksillä uskonnon merkityksestä ja alkoholin käytöstä. Parisuhteisiin liittyen kysyttiin muun muassa solmittujen avo- tai avioliittojen määrää, nykyisen parisuhteen tyyppiä, kestoa ja sen onnellisuutta, sukupuoliasioista keskustelemisen helppoutta kumppanin kanssa sekä parisuhteen ulkopuolisia sukupuolisuhteita. Edelleen tiedusteltiin, onko tällä hetkellä olemassa joku, jota vastaaja rakastaa tai joka rakastaa vastaajaa. Työtoveriin ihastumista tai rakastumista kartoitettiin myös. Varhaisiin seksuaalikokemuksiin liittyen kysyttiin ikää ensimmäisten seurustelu- ja yhdyntäkokemusten aikana. Seuraavaksi kysyttiin, käytettiinkö ensimmäisessä yhdynnässä ehkäisyä.

Lukuisten väittämien avulla selvitettiin vastaajien sukupuolimoraaliasenteita. Väittämät koskivat mm. sukupuoliyhteyden oikeutusta ilman rakkautta, naisen oikeutta tehdä aloite, homoseksuaalista käyttäytymistä, tilapäisten sukupuolisuhteiden tyydyttävyyttä, tilapäisten syrjähyppyjen hyväksyntää, pornografian katselun kiihottavuutta, vapaata aborttia, prostituutiota ja nuorten sukupuolikäyttäytymistä. Vastaajien myöhempiä sukupuolisuhteita kartoitettiin kysymällä muun muassa, kuinka monen henkilön kanssa vastaaja on ollut sukupuoliyhteydessä koko elämänsä sekä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Lisäksi kysyttiin viimeisimmän yhdynnän ajankohtaa, asentoa ja ehkäisymenetelmää. Edelleen tiedusteltiin raskauden pelon vaikutuksista sukupuolielämään, miesten impotenssista, raskaudenkeskeytyksistä, suuseksistä, itsetyydytyksestä, sukupuolisen kiinnostuksen kohteista, maksetusta seksistä, sukupuolisesta häirinnästä ja parisuhteessa koetusta fyysisestä väkivallasta.

Lopuksi kysyttiin, onko vastaaja tyytyväinen sukupuoliyhdyntöjen tiheyteen, onko hän saanut orgasmeja yhdynnöissä ja pitääkö hän sukupuolielämäänsä tyydyttävänä. Vastaajat arvioivat myös seksuaalisia ominaisuuksiaan ja kertoivat, millaista elämäntapaa pitävät nyt itselleen parhaimpana. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, syntymävuosi, asuinpaikka, äidinkieli, peruskoulutus, työmarkkina-asema ja lasten lukumäärä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.