FSD1249 Ydinjätepäätös 2001

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suominen, Petteri (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)

Keywords

Fortum Power and Heat Oy, Olkiluoto, Posiva Oy, Teollisuuden Voima Oy, eduskuntatyö, energiapolitiikka, jätehuoltolaitokset, loppusijoituslaitos, ongelmajätelaitokset, poliittinen päätöksenteko, politiikka, polttoaineet, päästöt, ydinenergia, ydinjätteet, ydinvoimalat, ympäristö, ympäristökuormitus, ympäristöpolitiikka

Abstract

Aineisto sisältää viidennen ydinvoimalan puoltamispäätöstä edeltäneen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen rakentamislupaa koskevia päätösasiakirjoja vuosilta 2000 ja 2001. Kyseessä on eduskunnan toukokuussa 2001 tekemä päätös, jonka mukaan valtioneuvoston periaatepäätös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta jäi voimaan. Valtioneuvoston periaatepäätös tehtiin joulukuussa 2000 ja ydinenergialain mukaisesti sen voimaan jääminen edellytti vielä eduskunnan hyväksymistä. Päätös eduskunnassa syntyi äänestyksen jälkeen. Ennen päätöstä asiasta teki eduskunnalle mietinnön eduskunnan talousvaliokunta, jolle puolestaan ympäristövaliokunta antoi ensin lausuntonsa.

Aineisto koostuu päätöstä koskevista keskeisistä julkisista asiakirjoista ja asiasta käydyistä eduskuntakeskusteluista. Aikajärjestyksessä aineistoon kuuluvat: (1) Posiva Oy:n valtioneuvostolle osoitettu hakemus ja sen (2) liiteasiakirja 14 (suunnitelmat käytettävissä olevista menetelmistä ydinjätehuollon järjestämiseksi), (3) valtioneuvoston periaatepäätös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta, (4) asiasta helmikuussa 2001 käyty eduskunnan lähetekeskustelu, (5) ympäristövaliokunnan lausunto asiasta talousvaliokunnalle, (6) talousvaliokunnan mietintö eduskunnalle, (7) eduskunnan täysistuntokeskustelu ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta toukokuussa 2001.

Eduskunnan lähete- ja täysistuntokeskusteluista ovat aineistossa mukana sanasta sanaan kirjattuna kaikki kansanedustajien puheenvuorot. Aineistoon kuuluvat myös keskusteluista tehdyt listaukset, joissa luetellaan puhujat ja heidän puheenvuorojensa määrä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.