FSD1250 Moraalikysely 2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Helsingin Sanomat. Nyt-liite

Keywords

arvot, epärehellisyys, huijaus, lainkuuliaisuus, moraali, petos, rehellisyys, valehtelu, varallisuusrikokset, varastaminen, varkaus, vilppi

Abstract

Helsingin Sanomien Nyt-liitteen kevättalvella 2001 toteuttamassa moraalikyselyssä on kartoitettu ihmisten suhtautumista oikeaan ja väärään erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Väittämissä kysytään suhtautumista valehteluun, varkauksiin ja pihimistämisiin erilaisissa tilanteissa niin kotona, työpaikalla kuin muuallakin. Vastaajien moraalia on kartoitettu myös verotuksen ja vakuutuksien suhteen. Taustamuuttujina ovat ikä, sukupuoli, ammatti, bruttotulot ja puoluekanta edellisissä eduskuntavaaleissa.

Aineisto ei muodosta edustavaa otosta suomalaisista. Moraali aiheena on kiinnostanut ensisijaisesti naisia, sillä kolme neljästä vastaajasta on naisia. Lisäksi vastaajien perusjoukko muodostuu nuorista. Valta-osa vastaajista on alle 30 vuotiaita.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.