FSD1256 Masennuskysely 2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Keywords

ahdistus, depressio, henkinen pahoinvointi, jaksaminen, masennus, mielenterveys, mielenterveyshäiriöt, psyykkinen kuormittavuus, stressi, tunne-elämä, tunteet, työn kuormittavuus, uupumus, väsymys

Abstract

Helsingin Sanomien Nyt-liitteen 2002 toteuttaman kyselyn strukturoidusta osuudesta muodostettu aineisto. Kysely on suunnattu masennuksesta kärsiville Nyt-liitteen lukijoille ja siihen on vastannut 1019 henkilöä. Vastaajista on naisia 73% ja nuoret ovat vastanneet kyselyyn eniten.

Aineistot FSD1256 Masennuskysely 2002, FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 ja FSD1296 Elämä masentuneena 2002 on tuotettu samasta kyselystä. Tiedot voi yhdistää havaintotunnuksen avulla.

Kysymyksissä on kartoitettu masennuksen fyysisiä oireita ja ensireaktioita siihen, kun ymmärtää sairastavansa masennusta. Vastaajilta on kysytty myös erilaisia kysymyksiä lääkärillä käynneistä, saadusta hoidosta ja mahdollisesta sairaslomasta. Kyselyssä on annettu valittavaksi valmiista vastausvaihtoehdoista sopivat kysymyksiin "Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena?" ja "Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa?".

Taustamuuttujina kyselyssä ovat ikä, sukupuoli, ammatti, työsuhteen laatu, siviilisääty ja se, onko vastaajalla lapsia vai ei.

Kysely sisältää lukuisia avokysymyksiä, joiden vastaukset ovat aineistoissa FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 ja FSD1296 Elämä masentuneena 2002.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.