FSD1262 EVAn kansallinen asennetutkimus 2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

arvot, asenteet, demokratia, euro, hallitukset, hyvinvointi, integraatio -- Eurooppa, politiikka, talous, ulkomaalaiset, vallankäyttö, verotus, ympäristökysymykset, äänestyskäyttäytyminen

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien avulla heidän suhtautumistaan puolueisiin, työelämään ja yrittäjyyteen, markkinatalouteen, taloudelliseen kasvuun, hyvinvointiin, ympäristökysymyksiin, maahan-, maassa- ja maastamuuttoon, ulkomaalaisiin, kansainvälistymiseen, mahdolliseen liittymiseen NATOon, verotukseen, demokratiaan, uuden hallituksen toiminnan keskeisiin painotuksiin ja suomalaiseen politiikkaan yleensä, Suomen EU-jäsenyyteen, euroon ja EU:n itälaajentumiseen. Vastaajien piti myös arvioida yhteiskunnallisten vaikuttajien vallan määrää sekä omaa äänestyskäyttäytymistään. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinalueen tyyppi, maakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala työelämässä, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa ja yhteiskuntaluokka.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.