FSD1263 Puolueiden ajankohtaistutkimus syksy 2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

eduskuntavaalit, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Suomen Keskustaan, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon ja kuinka houkuttelevalta tuntuisi sillä hetkellä äänestää niitä. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajilta kysyttiin myös, kannattavatko he tällä hetkellä jotain puoluetta, miten maamme hallitus on onnistunut tehtävissään sekä minkä puolueen vastaaja soisi olevan hallituksessa eduskuntavaalien jälkeen. Vastaajille lueteltiin myös joukko poliitikkoja, joihin liitettiin erilaisia ominaisuuksia joiden osuvuutta pyydettiin arvioimaan. Lisäksi vastaajien mielipidettä tiedusteltiin siitä, millaisia ominaisuuksia poliittisilla päättäjillä pitäisi olla. Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös sitä, mihin tavoitteisiin politiikassa kiinnitetään liian vähän tai liian paljon huomiota. Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin kysymällä minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi jos eduskuntavaalit olisivat nyt ja mitä hän äänesti vuoden 2000 lokakuun kunnallisvaaleissa ja maaliskuun 1999 eduskuntavaaleissa. Vastaajalta tiedusteltiin myös, äänestääkö hän yleensä eduskuntavaaleissa, kuinka varma on äänestävänsä seuraavissa vaaleissa ja kuinka merkittäväksi vastaaja kokee äänestämisensä. Lisäksi kysyttiin vastaajan sijoittumista vasemmisto-oikeisto -akselilla sekä yhteiskuntaluokkaa. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.