FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

Euroopan integraatio, asenteet, hyvinvointi, kansainvälinen yhteistyö, kansainvälistyminen, liberalismi, odotukset, politiikka, suomalaisuus, talous, tulevaisuus, uhkakuvat, ulkomaalaiset, ulkomaankauppa, vienti, ympäristö

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten yritysjohtajien asenteita ja arvoja vuonna 1990. Aineisto on kerätty taustamuuttujaosiota lukuun ottamatta samalla kysymyksenasettelulla kuin EVAn kansalaisten mielipiteitä kartoittava tutkimus (FSD1082). Vastaajien asenteita mm. politiikkaan, talouteen, hyvinvointiin, kansainvälistymiseen, yrittäjyyteen, suomalaisuuteen, ympäristöön, liberalismiin, työ- ja ulkopolitiikkaan sekä ulkomaalaisiin kartoitettiin väitelausein. Edelleen kysyttiin oletetun voimakkaan kansainvälistymiskehityksen seurausten, kuten hintatason laskun ja sosiaaliturvan heikkenemisen, todennäköisyyttä Suomessa. Vastaajilta tiedusteltiin myös, miten Euroopan integraatio saattaisi vaikuttaa esim. työllisyyteen ja omistusoikeuteen. Lisäksi pohdittiin Suomen henkisen ilmapiirin muutoksia viime vuosina.

Vastaajilta kysyttiin kolmea tärkeintä maantieteellistä aluetta, joihin Suomen kanssakäymisen tulisi kohdentua seuraavilla aloilla: kauppa ja taloudellinen yhteistyö, kulttuuri ja sivistysyhteistyö, kansalaisten henkilökohtaiset yhteydet. Lisäksi tiedusteltiin eri tuoteryhmien ja palveluiden vientimahdollisuuksia tulevaisuudessa. Vastaajat arvioivat myös eri yhteiskunnallisten vaikuttajien määräysvallan suuruutta tällä hetkellä.

Taustatietoina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, yrityksen/itsenäisen tuotanto- tai palveluyksikön sijaintilääni, toimipaikkakunnan koko, päätoimiala, työntekijöiden määrä, markkinatyyppi, menestysarvio viimeisen ja seuraavan viiden vuoden aikana, kansainvälistymisaste sekä Euroopan taloudellisen yhdentymisen merkitys yritykselle.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.