FSD1268 Ajatuksia moraalista 2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Keywords

arvot, epärehellisyys, huijaus, laillisuus, lainkuuliaisuus, moraali, moraali, rehellisyys, rikollisuus, valehtelu, varallisuusrikokset, varkaus, vilppi

Abstract

Aineisto on osa Hesingin Sanomien Nyt-liitteen keväällä 2001 toteuttamaa Moraalikyselyä. Tähän kyselystä tehtyyn kvalitatiiviseen aineistoon on otettu vastaukset kolmeen kyselyn lopussa olleeseen kohtaan: 1) Kerro arkipäivän tilanteita, joissa venytit oikean ja väärän rajaa, vastauksia 459. 2) Milloin yleisesti hyväksytyn oikean ja väärän rajaa voi venyttää?, vastauksia 533. 3) Onko mielessäsi muuta kyselyn aihepiiriin liittyvää?, vastauksia yhteensä 206. Vastaajat ovat vastanneet kysymyksiin omin sanoin, toisinaan hyvin lyhyesti, toisinaan pitemmästi asiaa pohtien.

Vastaajista valtaosa on naisia ja nuoret (19-35 v.) ovat vastanneet kyselyyn innokkaimmin. Aineisto ei siis ole tilastollisesti edustava ja on myös mahdollista, että yksittäinen henkilö on vastannut kyselyyn useammin kuin kerran. Vastaajien taustatiedoista on aineistoon otettu mukaan vastaajan ikä, sukupuoli, ammatti, poliittinen kanta ja uskonnollisuus.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.