FSD1271 Sähköpostivitsit 1998-2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Aro, Jari (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)

Keywords

huumori, internet, ironia, kansankertomukset, kansanperinne, kaskut, komiikka, musta huumori, parodia, satiiri, seksismi, sosiaalinen vuorovaikutus, stereotypiat, sähköinen viestintä, sähköposti, sähköposti, tragikomiikka, vitsit

Abstract

Aineisto koostuu sähköposteissa kiertäneistä vitseistä, kaskuista ja muista humoristiseksi tarkoitetuista jutuista. Aineistoa on kartutettu erillisellä keruupyynnöllä, joka on suunnattu keväällä 2003 Tampereen yliopiston Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen henkilökunnalle. Pyyntö on tätä kautta levinnyt myös muualle ja aineistoa ovat lähettäneet Tampereen yliopiston henkilökunnan jäsenten ja opiskelijoiden lisäksi myös yksittäiset yliopiston ulkopuoliset ihmiset. Aineiston keruu jatkui vuoteen 2004 asti.

Aineiston teemat ovat moninaisia ja useissa tapauksissa keruuajankohdan ajankohtaisiin uutisiin sidottuja. Vitseissä käsiteltyjä ajankohtaisia aiheita ovat mm. Irakin sota, syyskuun 11. päivän terrori-iskut Yhdysvalloissa ja suomalaisten hiihtäjien dopingkäryt. Muita aineistossa toistuvia aiheita ovat esimerkiksi seksi sekä sukupuoli- ja kansallisuus-stereotypiat. Lisäksi aineisto sisältää lukuisia ammattivitsejä. Vitseille ja kaskuille tyypillisesti myös tämän aineiston tekstien alkuperäinen tekijä on tuntematon.

Sähköpostiviestit on joko toimitettu aineistonkerääjälle valmiiksi anonyymeinä (esim. "kollega Kuopiosta") tai ne on anonymisoitu vitsikokoelmaan liittämisen yhteydessä aineistonkerääjän tai tietoarkiston toimesta. Sähköpostiviesteistä on poistettu sähköpostiosoitteet ja muut suorat henkilötunnisteet. Lähettäjä- ja vastaanottajatietoja lukuunottamatta aineiston tekstit on tarkoituksellisesti jätetty mahdollisimman pitkälti siihen muotoon, jossa ne on aineistonkerääjälle toimitettu. Tästä johtuen sähköpostiviesteistä näkyy esimerkiksi montako kertaa viesti on kyseisessä viestiketjussa ohjattu eteenpäin ja mihin kelloaikaan viesti on lähetetty. Osa sähköpostiviesteistä sisältää myös lähettäjän saatetekstin, jossa johdatellaan varsinaiseen vitsin lukemiseen. Useat vitseistä on samojen henkilöiden aineistonkerääjälle lähettämiä.

Aineiston vitseistä on tuotettu erillinen html-hakemisto, jonka avulla vitsejä on helpompi selata. Html-hakemisto on luotu viestiketjun viimeisimmän viestin taustatietojen perusteella. Html-hakemistossa taustatietoina on mainittu viestin lähetyspäivämäärä, perustiedot lähettäjästä (yleensä sukupuoli), perustiedot vastaanottajista (sukupuoli, vastaanottajien lukumäärä) sekä sähköpostiviestin tai vitsin otsikko. Joissakin tapauksissa lähettäjästä ja vastaanottajista on mainittu myös muita taustatietoja (esim. heidän roolinsa suhteessa aineistonkerääjään, ammatti, tms.).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.