FSD1282 Alkoholinkäytön syyt ja selitykset 2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Keywords

alkoholi (päihteet), alkoholikulttuuri, alkoholinkäyttö, alkoholiongelmat, alkoholismi, juomatavat, juopumus, juopumus, krapula, päihtymys

Abstract

Helsingin Sanomien Nyt-liitteen vuonna 2002 tekemän alkoholikyselyn viidestä avokysymyksestä/kirjoituskehotuksesta muodostettu aineisto. Kysymykset ja kirjoituskehotukset ovat olleet seuraavat "Selitä omin sanoin, miksi käytät alkoholia", "Mitä tavoittelet humalatilalla?" "Pohdi omin sanoin syitä siihen, miksi haluat tulla humalaan", "Millä tavalla elämäsi muuttuisi, jos et käyttäisi alkoholia?" "Jos sinulla on mielessäsi jotain muuta aiheeseen liittyvää, voit kertoa siitä tässä"

Aineisto on järjestetty strukturoituun kysymykseen "Kuinka usein juot nykyään itsesi humalaan?" valitun vastauksen mukaan. Taustatietoina kustakin vastaajasta ovat mukana ikä, ammatti ja sukupuoli. Vastaajia on yhteensä 3413.

Aineistot FSD1257 Alkoholikysely 2002, FSD1280 Humalakokemukset 2002, FSD1281 Alkoholinkäyttö ja vanhemmuus 2002, FSD1282 Alkoholinkäytön syyt ja selitykset 2002 ja FSD1297 Mielipiteitä alkoholista 2002 on tuotettu samasta kyselystä. Tiedot voi yhdistää havaintotunnuksen avulla.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.