FSD1283 Äitinä aikuiselle 2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Keywords

identiteetti, kasvatus, kotikasvatus, minäkuva, naiseus, naiskuva, perheet, perhesuhteet, vanhemmuus, vanhempi-lapsisuhde, äitiys

Abstract

Aineisto on muodostettu Helsingin Sanomien Nyt-Verkkoliitteen vuonna 2000 toteuttaman kyselyn avokysymyksistä. Kysely suunnattiin aikuisten lasten äideille ja siihen vastasi kaikkiaan 189 äitiä. Heistä suurin osa on siviilisäädyltään naimisissa. Vastaajia on hyvin monista eri ammateista ja kaikista sosioekonomisista ryhmistä. Yli puolet vastaajista on pääkaupunkiseudulta ja loput vastauksista ovat tulleet ympäri Suomea, muutama ulkomailta.

Äideiltä on kysytty, kuinka kaukana heidän lapsensa asuvat, kuinka usein ja miten äidit pitävät lapsiinsa yhteyttä ja missä he heitä tapaavat. Heiltä on kysytty lasten avustamisesta ja pyydetty perusteluja sille, miksi he avustavat tai eivät avusta lapsiaan. Kysymyksiä on ollut myös seksin puhumisesta lapsille, lasten äitiinsä mahdollisesti kohdistamista syytöksistä sekä siitä, mikä on ollut vaikeaa äitinä olemisessa ja mitä he tekisivät kasvattamisessa nyt toisin. Lisäksi äideiltä on kysytty, onko heillä ollut lastensa kanssa välirikkoa ja jos on, mistä se johtui ja pyydetty kertomaan mihin aikuinen ihminen tarvitsee äitiä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.