FSD1290 Kaltaistensa kanssa 2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Keywords

biseksuaalisuus, erotiikka, heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, lesbous, rakkaussuhde, seksuaalinen identiteetti, seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaalisuus, seksuaalivähemmistöt, sukupuolielämä, sukupuolivietti

Abstract

Aineisto on muodostettu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen lukijoille suunnatun homoseksuaalisuuskyselyn avokysymyksistä, joissa vastaajat ovat kuvailleet seksuaalisia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan samaa sukupuolta olevaan. Heitä on pyydetty kertomaan ensimmäisestä ihastumisestaan ja seksikokemuksestaan. Kysymyksissä on pyydetty pohtimaan syitä ja selityksiä sille, miksi vastaajat tuntevat vetoa samaan sukupuoleen. Lisäksi parisuhteessa eläviltä on pyydetty kuvausta omasta kumppanistaan ja rakkaussuhteestaan.

Vastaajia on yhteensä 1530. Kustakin vastaajasta ovat taustatietoina sukupuoli, ikä, siviilisääty ja seksuaali-identiteetti (biseksuaali/hetero/homo/lesbo/en osaa sanoa/muu, mikä).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.