FSD1301 Suomalaisten mielipiteitä Irakin sodasta, maaliskuu 2003

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Keywords

Irak, Yhdysvallat, joukkoviestimet, kansainvälinen apu, kansainvälinen politiikka, seuraukset, sotatoimet, turvallisuus, ulkopolitiikka

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin tuoreeltaan suomalaisten mielipiteitä Irakin sodasta. Yhdysvaltojen johtama liittoutuma oli aloittanut sodan muutamaa päivää aikaisemmin. Aluksi kysyttiin, hyväksyvätkö vastaajat hyökkäyksen Irakiin ja ovatko he saaneet joukkoviestimistä luotettavan kuvan sodasta. Vastaajat arvioivat sodan seurauksia muun muassa YK:n asemaan turvallisuuden ylläpitäjänä maailmassa, Naton asemaan sotilasliittona, Yhdysvaltojen ja Venäjän asemaan kansainvälisessä politiikassa sekä läntisen ja islamilaisen maailman vastakohtaisuuksiin. Edelleen tiedusteltiin arvioita Suomen kannasta Irakia vastaan suunnattuihin sotilaallisiin toimiin ja maan ulkopolitiikan hoidosta Irakin kysymyksessä. Lopuksi kysyttiin, pitäisikö Suomen esimerkiksi olla mukana Irakin jälleenrakentamisessa, rauhanturvatehtävissä, ottaa sieltä vastaan pakolaisia tai kieltää asevienti Irakin sotaan osallistuviin maihin. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunta, koulutus, ammattiasema, puolue, jonka ehdokasta äänesti eduskuntavaaleissa sekä talouden bruttotulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.