FSD1304 Helsingin Sanomien homoseksuaalisuusmaininnat joulukuu 2002-helmikuu 2003

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Juvonen, Tuula (Tampereen yliopisto. Naistutkimuksen laitos)

Keywords

ennakkoluulot, hedelmöityshoito, heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, joukkoviestintä, julkisuus, käsitykset, lesbous, sanomalehdet, seksismi, seksuaalisuus, seksuaalivähemmistöt, stereotypiat, suvaitsemattomuus, suvaitsevaisuus, uutiset, vaikuttaminen, viestintä, yksityisyys

Abstract

Aineistona ovat Helsingin Sanomissa (****** painoksessa) julkaistut homoseksuaalisuusmaininnat joulukuussa 2002 - helmikuussa 2003. Jokaisesta kuukaudesta on tehty yhteenveto siitä, kuinka monta homoseksuaalisuusmainintaa sisältävää juttua lehdessä on julkaistu ja missä lehden toimituksellisessa osiossa ne sijaitsevat. Kustakin jutusta on lisäksi kirjattu julkaisupäivä, sivu, lehden toimituksellinen osio, jutun otsikko, jutun kirjoittaja. Erikseen on vielä kirjattu auki ne lauseet (enintään kolme), joissa homoseksuaalisuusmaininta esiintyy, sekä maininnassa käytetyt homoseksuaalisuuskäsitteet. Aineistossa esiintyy yli 70 erilaista kielellistä tapaa käsitteellistää homoseksuaalisuutta.Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian SYREENI-tutkimusohjelmaan kuuluvaa tutkimusprojektia Marginalisoidut seksuaalikulttuurit: Seksuaalisen toiseuden rakentaminen ja purkaminen (hankenumero 50400).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.