FSD1306 Yksi päivä mediaa 2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Yleisradio (YLE). Yleisötutkimus
  • Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskus
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto

Keywords

Internet, aikakauslehdet, arkielämä, elämismaailma, joukkoviestimet, joukkoviestintä, kansainvälisyys, kirjat, kokeminen, kokemukset, lehdistö, mainonta, media, media, media, mediakulttuuri, medialukutaito, perhe-elämä, radio, sanomalehdet, suomalaisuus, televisio, tiedonvälitys, työelämä, uusmedia, viestimet, viestintä

Abstract

Aineisto on kerätty syystalvella 2001 Yle:n teksti-tv:ssä, televisio- ja radiokanavilla sekä 30 eri sanomalehdessä esitetyn kirjoituspyynnön avulla. Suomalaisia on pyydetty kertomaan, mitä he ovat katsoneet, kuunnelleet ja lukeneet torstaina 29.11.2001. Tavoitteena on ollut selvittää, mikä rooli eri medioilla on päivän aikana heidän elämässään, herättääkö media keskustelua kotona tai töissä ja onko media yksityinen vai sosiaalinen kokemus. (ks. Aineiston tiedostot.)

Yksittäiset kirjoittajat ovat päiväkirjoissaan vaihtelevasti kertoneet siitä, mitä he kyseisenä päivänä ovat katsoneet, kuunnelleet ja lukeneet ja mitä ajatuksia ja tunteita media on heissä herättänyt. Osa kirjoituksista on hyvin lyhyitä, osa useita sivuja. Sähköiseen muotoon tutkimusta varten on arkistoitu 751 mediapäiväkirjaa.

Suurin osa kirjoittajista on yli 45-vuotiaita ja alle 30-vuotiaita on noin kymmenesosa kaikista. Koululaisten vastauksista suurin osa vain SKS:n arkistossa, ei sähköisenä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.