FSD1308 Energia-asennetutkimus 1995

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

asenteet, energia, kivihiili, maakaasu, sähkömarkkinat, sähköntuotanto, turve, vesivoima, ydinenergia, ydinjätteet, ydinvoimalat

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Tämän tutkimuksen väittämissä tiedusteltiin mm. tehostaisiko Imatran Voima Oy:n yksityistäminen yhtiön toimintaa ja olisivatko IVO:n osakkeet kiinnostava sijoituskohde. Vastaajilta kysyttiin, millaisia vaikutuksia ydinjätteiden loppusijoituksella olisi esimerkiksi sijoituskunnan työpaikkojen määrälle, taloudelliselle kehitykselle, imagolle, luonnon ja ympäristön tilalle sekä asukkaiden viihtyvyydelle. Lisäksi tiedusteltiin, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.