FSD1325 Sota-ajan pikkupojat 1999-2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kujala, Erkki

Keywords

elämä, elämänhistoria, elämänkaari, evakot, isyys, isät, isättömyys, lapsuus, sota, sota-aika, sotatila, sotatoimet, vanhemmuus, varhaislapsuus

Abstract

Sota-aikana lapsuuttansa eläneille miehille tehdyistä haastatteluista koostetut haastattelupöytäkirjat. Haastatteluissa on kysytty sota-ajan muistoista, kotielämästä sota-aikana ja erityisesti isäsuhteesta. Kysymyksiä on haastateltavan isän suhtautumisesta lapsiinsa sekä siitä, miten hän kohteli vaimoansa. Kysymyksiä on myös kasvatuksesta ja läheisyyden ja hellyyden ilmaisemisesta. Lopuksi on kysytty haastateltavan näkemystä siitä, miten heidän oman isäsuhteensa on vaikuttanut vuorostaan heidän omaan rooliinsa isänä sekä kysytty ylipäänsä sodan vaikutuksesta ihmisten elämään.

Haastattelut on kirjattu haastattelupöytäkirjoiksi haastateltavien kerronnan kielellä toistamatta haastattelukysymyksiä, jotka olivat kaikille samat.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.