FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Select variable

Question text

Millaiset ovat omat ja perheesi kokemukset yksityisen sektorin tarjoamista palveluista ja tavaroista? Vastaa seuraaviin väitteisiin rastittamalla mielestäsi sopivin vaihtoehto. Yksityiselle sektorille on mielestäni ominaista:

Kaiken kaikkiaan, asiat toimivat hyvin

Frequencies

Category labels Value n
Tuskin koskaan 1 12
Harvoin 2 43
Toisinaan 3 314
Useimmiten 4 1081
Melkein aina 5 252
SYSMISS 35
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1702
Maximum 5
Minimum 1
Mean 3.89
Standard deviation .697

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.