FSD2000 Maaseudun naisten päiväkirjat 1993-1994

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Högbacka, Riitta (Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutti, Mikkeli)

Keywords

ajankäyttö, arki, eläkeläiset, elämänhallinta, elämänlaatu, elämäntilanne, emännät, haja-asutusalueet, harrastukset, huolenpito, koti, kotiympäristö, maalaistalot, maaseutu, naisen asema, naiset, naiseus, parisuhde, perhe-elämä, päiväkirjat, sukupuoliroolit, toimeentulo, työelämä, työttömyys, vanhemmuus, vapaa-aika, vapaa-ajantoiminnat

Abstract

Maaseudun naisten päiväkirja-aineisto on kerätty marras- ja joulukuussa 1993 maaseudun naisten työtä ja elämää kartoittanen lomakekyselyn yhteydessä. Osaa kyselyyn vastaajista pyydettiin lomakkeen täyttämisen lisäksi pitämään viikon ajan päiväkirjaa arkipäivästään: päivän toimistaan ja tapahtumista sekä omista tuntemuksistaan. Päiväkirjan avulla on pyritty ymmärtämään maaseudun naisten töitä, elämää ja arkea.

Päiväkirjat vaihtelevat pituudeltaan muutamasta sivusta vajaaseen kymmeneen sivuun (noin seitsemään sivuun) ollen myös sisällöltään erilaisia. Toiset kirjoitukset koostuvat enemmän ajankäytön kuvauksista ja päivän toimintojen luettelemisesta, toiset kirjoittajat taas kertovat laajemmin ja omin sanoin päivän tapahtumista sekä omista tuntemuksistaan. Sähköiseen muotoon tutkimusta varten on arkistoitu 32 päiväkirjaa, jotka ovat yhteispituudeltaan 87 sivua.

Päiväkirjan kirjoittajat edustavat melko hyvin erityyppisiä maaseutualueita sekä jakautuvat tasaisesti ikävälille 18 - 74. Mukana on tasaisesti myös eri ammattiryhmiä: palkkatyössä käyviä, työttömiä, emäntiä ja eläkeläisiä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.