FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Select variable

Question text

Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu.

Frequencies

Category labels Value n
A (ks. koodikirja) 1 1362
B (ks. koodikirja) 2 0
C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) 3 0
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1362
Maximum 1
Minimum 1
Mean
Standard deviation

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.