FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Select variable

Question text

Miten suhtaudut seuraaviin väittämiin?

Viestintävälineet seurasivat vaalikampanjaa riittävästi joten vaaleihin liittyvää tietoa oli tarpeeksi tarjoilla

Frequencies

Category labels Value n
Täysin samaa mieltä 1 213
Jokseenkin samaa mieltä 2 562
Jokseenkin eri mieltä 3 263
Täysin eri mieltä 4 99
En osaa sanoa 5 225
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1362
Maximum 5
Minimum 1
Mean
Standard deviation

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.