FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Select variable

Question text

Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EU-parlamenttivaaleissa?

Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen liittyvät kysymykset

Frequencies

Category labels Value n
Hyvin tärkeä 1 242
Melko tärkeä 2 260
Jossain määrin tärkeä 3 211
Ei lainkaan tärkeä 4 161
En osaa sanoa 5 54
SYSMISS 434
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 928
Maximum 5
Minimum 1
Mean
Standard deviation

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.