FSD2004 Euroopan parlamenttivaalit kaikissa jäsenmaissa 1979-2004

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Helin, Juha (Turun yliopisto. Valtio-opin laitos)
  • Suojanen, Maria (Turun yliopisto. Valtio-opin laitos)

Keywords

Euroopan parlamentti, Euroopan yhteisö, Eurooppa, europarlamenttivaalit, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Aineisto sisältää Euroopan unionin jäsenvaltioiden vaaleihin liittyviä maakohtaisia tietoja. Aineistosta löytyvät mm. europarlamenttivaalivuodet, pidettyjen vaalien lukumäärä, vaalitapa, vaalipiirien lukumäärä, tieto äänestyskynnyksestä ja äänestyspakosta, äänestysprosentti, äänestäjien kokonaismäärä vaaleittain, edustajien määrä, puolueiden ääni- ja paikkaosuudet ja edustajien kuuluminen europarlamenttiryhmiin.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.