FSD2015 Nuorisobarometri 2003

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Keywords

asenteet, koulutus, nuoret, perusturva, riskit, sosiaaliset verkostot, sukupolvet, tulevaisuudenodotukset, turvattomuus, työ, yrittäjyys

Abstract

Tämän tutkimuksen pääteemana oli yrittäjyys. Alussa esitettiin väitelauseita työstä, työelämästä, työttömyydestä ja työssä menestymisestä. Asenneväittämillä kartoitettiin myös nuorten asenteita yrittäjyyttä kohtaan. Vastaajilta kysyttiin, millaisen yrityksen he perustaisivat, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Myös lähiomaisten yrittäjyyttä kartoitettiin. Sosiaalista kiinnittyneisyyttä tarkasteltiin kysymällä, kuinka kiinteästi vastaaja tuntee kuuluvansa eri ryhmiin tai alueisiin, kuten perheeseen, koulu- tai työyhteisöön, kaupunkiin tai kuntaan, suomalaiseen yhteiskuntaan ja Euroopan unioniin. Elämänarvoja selvitettiin kysymällä, miten tärkeitä eri asiat (esimerkiksi jännittävä elämä, kansallinen turvallisuus, aineellinen hyvinvointi, puhdas ympäristö ja eläinten oikeudet) ovat.

Turvallisuutta lähestyttiin selvittämällä mielipiteitä yleisesti suomalaisesta perusturvasta, riskeistä (muun muassa osakesijoituksista, opintolainan ottamisesta, lääkkeistä, alkoholista ja satunnaisista sukupuolisuhteista) sekä erityisesti oman elämän turvattomuuden syistä (esim. terveydentilasta, työn saamisesta, ihmissuhteiden pysyvyydestä ja maailmanpoliittisesta tilanteesta). Lopussa keskityttiin sukupolviasioihin pohtimalla, mikä nimitys parhaiten kuvaisi omaa sukupolvea (mm. Y- tai kännykkäsukupolvi) ja onko sukupolvien välillä taloudellisia eroja tai suuri 'kuilu'. Vastaajat visioivat myös oman ikäluokkansa taloudellisen aseman ja poliittisen vaikutusvallan kehittymistä tulevaisuudessa. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, asuinlääni, koulutus ja pääasiallinen toiminta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.