FSD2017 Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen 1996

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos)

Keywords

Euroopan unioni, eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, kunnallisvaalit, nuorisotyöttömyys, poliittinen osallistuminen, puolueiden kannatus, työttömyys, vaikuttaminen, äänestäminen

Abstract

Kyselyssä kartoitettiin nuorten kiinnostusta politiikkaan ja osallistumista vuoden 1996 kunnallis- ja eurovaaleihin. Vastaajilta tiedusteltiin kiinnostuneisuutta politiikkaan, tiedotusvälineiden seuraamisen ja politiikasta keskustelemisen aktiivisuutta, puolueen kannattamista ja kannatetun puolueen läheisyyttä vastaajille. Lisäksi lukuisin väitelausein kartoitettiin kuinka merkittäväksi vastaajat kokivat politiikan, vaalit, äänestämisen sekä mahdollisuutensa vaikuttaa politiikkaan. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin äänestivätkö he, ja jos niin mitä puoluetta, vuoden 1995 eduskuntavaaleissa, vuoden 1994 presidentinvaalien ratkaisevalla kierroksella, vuoden 1994 EU-kansanäänestyksessä, vuoden 1996 kunnallis- ja eurovaaleissa sekä aikovatko he äänestää seuraavissa eduskuntavaaleissa. Kunnallisvaaleissa äänestämisestä tiedusteltiin myös kuinka hyvin vastaajat tunsivat äänestämänsä ehdokkaan. Euro- ja kunnallisvaaleista kysyttiin kuinka selvää äänestäminen tai äänestämättä jättäminen oli sekä kehottiko joku lähipiirin henkilöistä, kuten isovanhemmat tai kaverit, äänestämään. Lisäksi äänestämättä jättäneiltä tiedusteltiin väitelausein äänestämättömyyden syitä. Kaikilta vastaajilta kysyttiin myös tyyväisyyttä Lipposen hallitukseen sekä suhtautumista Euroopan Unioniin. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttään taloudelliseen tilanteeseensa ja elämäänsä. Edelleen kysyttiin ovatko he itse tai joku heidän perheenjäsenistään ollut työttömänä sekä kuinka yleistä työttömyys oli vastaajien asuinalueilla. Taustamuuttujina olivat vastaajan ammattiryhmä, koulutus, sukupuoli, ikä ja asuinlääni sekä vanhempien ammatillinen koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.