FSD2031 Kirkkomonitor 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

kirkko (instituutio), kirkosta eroaminen, paranormaalit ilmiöt, seurakunnat, seurakuntatyö, uskomukset, uskonnolliset yhteisöt, uskonnollisuus

Abstract

Tässä tutkimuksessa aiheina olivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen työmuotojen lisäksi yliluonnolliset ilmiöt ja uskomukset. Käsityksiä Suomen evankelis-luterilaisen kirkosta tutkittiin vastakkaisten adjektiiviparien avulla. Vastaaja kertoi mielipiteensä muun muassa kirkon rehellisyydestä, hengellisyydestä, tarpeellisuudesta, varakkuudesta, luotettavuudesta, avoimuudesta, tehokkuudesta, joustavuudesta ja suvaitsevaisuudesta. Lisäksi vastaajalle lueteltiin seurakunnan eri toimintamuotoja ja pyydettiin arvioimaan niiden tärkeyttä. Erilaisia uskomuksia kartoitettiin väitelauseilla muun muassa kummituksista, noituudesta, rukouksella parantamisesta, meedioista, enkeleistä, ufoista, jälleensyntymisestä, astrologiasta, horoskoopeista ja ennustamisesta. Edelleen kysyttiin mielikuvia eri kirkko- ja uskontokunnista ja kuulumista kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan. Evankelis-luterilaisen kirkon jäseniltä kysyttiin vielä ajatuksia kirkosta eroamisesta ja uskontokuntiin kuulumattomilta ajatuksia evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittymisestä. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, siviilisääty, peruskoulutus, asuinpaikkakunnan tyyppi ja asuinlääni.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.