FSD2041 Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Autio, Minna (Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos)
  • Wilska, Terhi-Anna (Turun kauppakorkeakoulu. Markkinoinnin laitos)

Keywords

Internet, koulunkäynti, kulutustottumukset, matkapuhelimet, nuoret, raha, säästäminen, tietotekniikka, tietoyhteiskunta, toimeentulo, työ, ympäristötietoisuus, ympäristöystävälliset tuotteet

Abstract

Tämä aineisto toteutettiin Nuorisotutkimusverkoston koordinoimana eri yliopistojen yhteishankkeessa, joka on osa Ympäristöministeriön KESTY-ohjelmaa (Tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys).Tutkimuksessa kartoitettiin noin 16 - 20 -vuotiaiden nuorten suhtautumista kulutukseen, tietoyhteiskuntaan kommunikaatioteknologiaan ja kulutuksen ympäristövaikutuksiin. Vastaajilta kysyttiin myös heidän toimeentulostaan ja rahan käytöstään. Työhön, rahaan ja kulutukseen liittyen vastaajilta tiedusteltiin, kuinka paljon he tienaavat omalla työllään, kuinka paljon heillä jää rahaan omaan vapaa-ajan käyttöön ja säästöön. Vastaajat kertoivat, kuinka paljon heidän vanhempansa tukevat heitä taloudellisesti ja kuinka paljon vanhemmat vaikuttavat vastaajien kulutukseen.

Kännykkään ja tietoyhteiskuntaan liittyen vastaajilta kysyttiin kuinka mones puhelin heillä on käytössä ja kuinka aktiivisesti he kännykkää ja sen erilaisia lisäpalveluja (esimerkiksi palvelun maksaminen kännykällä, logot, soittoäänet) käyttävät. Myös Internetin käyttöä kartoitettiin. Vastaajien suhtautumista tietotekniikkaan ja tietoyhteiskuntakehitykseen kartoitettiin erilaisilla asenneväittämillä.

Ympäristön ja kulutuksen suhdetta selvitettiin. Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he ostavat luomu-, reilun kaupan- ja ympäristömerkittyjä tuotteita ja käytettyjä tavaroita. Vastaajat kertoivat kuinka suuri vaikutus ympäristönäkökohdilla on heidän kulutuspäätöksiinsä. Lisäksi vastaajien yleisiä ympäristöasenteita kartoitettiin asenneväittämillä. Vastaajia pyydettiin kertomaan kotiensa varustelutasosta. Vastaajat kertoivat onko heillä esimerkiksi autoa, digitaalikameraa, televisiota, matkapuhelinta ja niin edelleen. Edelleen kysyttiin erilaisten maksullisten palvelujen (elokuvat, taksin käyttö, ulkomaanmatkat, konsertit jne.) käytöstä.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinpaikka, asumismuoto, sisarusten ja kotona asuvien sisarusten lukumäärä, kotitalouden koko yhteensä sekä vanhempien koulutustaso ja ammatti.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.