FSD2044 Politiikka ja nuoret 1995

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Martikainen, Tuomo (Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos)
  • Pehkonen, Kyösti (Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos)

Keywords

asenteet, demokratia, hyvinvointivaltio, kaupunkiväestö, maahanmuuttajat, nuoret aikuiset, poliitikot, poliittinen osallistuminen, politiikka, puolueet, suomalaisuus, vaalit, yritykset, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten aikuisten suhtautumista politiikkaan ja käsityksiä politiikan periaatekysymyksistä sekä kannanottoja politiikan ajankohtaisiin asiakysymyksiin. Vastaajilta kysyttiin kuinka kiinnostuneita he ovat politiikasta, missä määrin he luottavat päättäjien kykyyn ratkaista nuorten elämäntilanteiden suurimpia ongelmia ja kuinka vakiintuneina he pitävät omia poliittisia käsityksiään ja puoluekantaansa. Edelleen vastaajien mielipiteitä kysyttiin erilaisten politiikkaa koskevien väittämien avulla. Väittämät käsittelivät mm. äänestämistä, puolueita, hallitusta, maamme poliittista järjestelmää, poliitikkoja, liittymistä EU:iin, kehitysapua, pakolaisia, maahanmuuttajia, johtajuutta, demokratiaa, suuryrityksiä, hyvinvointivaltiota, sosiaaliavustuksia, perinteisiä suomalaisia arvoja, lakia ja työttömyyttä. Lisäksi vastaajille lueteltiin myös joukko asioita (esim. yleensä suomalaisuus, suomalaisten tieteelliset saavutukset, suomalainen sosiaaliturva ja terveydenhoitojärjestelmä) ja kysyttiin, mitkä niistä saavat heidät tuntemaan ylpeyttä Suomesta.

Taustamuuttujina olivat asuinkaupunki, sukupuoli, ikä, siviilisääty, työttömänäolokerrat kahden viimeisen vuoden aikana, korkein suoritettu koulutusaste ja työmarkkina-asema. Työssä olevilta tiedusteltiin ammattiasemaa ja opiskelijoilta oppilaitoksen tyyppiä. Työttömien kohdalla oltiin puolestaan kiinnostuneita siitä, kuinka kauan on ollut työttömänä kahden viimeisen vuoden aikana, ja missä ammatissa oli ennen työttömäksi joutumista. Lisäksi taustatiedoiksi tiedusteltiin käsitystä siitä, miten kansalaisten tulisi suhtautua vaaleihin ja äänestämiseen, aikooko käyttää äänioikeuttaan tulevaisuudessa, mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää äänestäisi eduskuntavaaleissa sekä minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokasta äänesti vuoden 1992 kunnallisvaaleissa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.