FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Select variable

Question text

Minkä seuraavista koet suurimmaksi uhaksi omalle terveydellesi?

Frequencies

Category labels Value n
ympäristötuhot 1 104
omassa käyttäytymisessä mahdollisesti olevat epäterveelliset tavat 2 1088
väkivalta tai onnettomuus 3 437
henkinen stressi 4 762
perinnölliset tekijät 5 279
muu, mikä? 6 99
en osaa sanoa 7 359
SYSMISS 46
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 3128
Maximum 7
Minimum 1
Mean 3.56
Standard deviation 1.699

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.